LP/2016/1118 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Kuenz – SK s.r.o., IČO: 36 211 974, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Kechnec, okres Košice-okolie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 26946/2016-4220-67786
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1118
Dátum začiatku MPK: 15.12.2016
Dátum konca MPK: 29.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 29.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.12.2016
Ukončenie štádia: 04.01.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)