LP/2016/1113 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 303)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - ústavný zákon
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OLVS-213/2016
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Čl. 31 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR
Posledná zmena: 23.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1113
Dátum začiatku MPK: 14.12.2016
Dátum konca MPK: 22.12.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.12.2016
Ukončenie štádia: 14.12.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.12.2016
Ukončenie štádia: 22.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)