LP/2016/1112 Návrh na uzatvorenie Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MK-884/2017-110/27
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Záujem na podpise revidovaného dohovoru spolu s ostatnými jeho signatármi, počas slávnostného podpisovania 30. januára 2017 v Rotterdame.
Posledná zmena: 06.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1112
Dátum začiatku MPK: 16.12.2016
Dátum konca MPK: 27.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia: 27.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.12.2016
Ukončenie štádia: 02.01.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 05.01.2017
Ukončenie štádia: 12.01.2017
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 10.01.2017
Ukončenie štádia: 12.01.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.01.2017
Ukončenie štádia: