LP/2016/1108 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Juraja Drobu a Natálie Blahovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 322)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Školstvo a vzdelávanie
Stredné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2016-26260/51263:1-sekr
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátenie pripomienkového konania je z dôvodu naliehavosti materiálu v termíne, ktorý neumožňuje dodržať bežnú lehotu, vzhľadom na začiatok schôdze Národnej rady SR, na ktorej má byť návrh zákona prerokúvaný v druhom čítaní a na zložitosť pretrvávajúcich odborných diskusií, ktoré nastali pred prerokovaním návrhu v pripomienkovom konaní.
Posledná zmena: 28.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1108
Dátum začiatku MPK: 23.01.2017
Dátum konca MPK: 26.01.2017
Novelizované predpisy: 317/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

330/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 23.01.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.01.2017
Ukončenie štádia: 27.01.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)