LP/2016/1106 Návrh na zrušenie úlohy B.2 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 303 z 25. júna 2014 k Zámeru – Vypracovanie koncepcie „Efektívnejšia, integrovaná distribúcia platieb verejnej správy občanom“

Pridať
Návrh na zrušenie úlohy B.2 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 303 z 25. júna 2014 k Zámeru – Vypracovanie koncepcie „Efektívnejšia, integrovaná distribúcia platieb verejnej správy občanom“


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
ŠP (Štátna pokladnica) Návrh na zrušenie úlohy B.2 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 303 z 25. júna 2014 k Zámeru – Vypracovanie koncepcie „Efektívnejšia, integrovaná distribúcia platieb verejnej správy občanom“ bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail