LP/2016/1104 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Cséfalvayovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 327)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: spis č. 2016-26258-sekr.
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Čl. 31 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR
Posledná zmena: 02.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1104
Dátum začiatku MPK: 20.12.2016
Dátum konca MPK: 29.12.2016
Novelizované predpisy: 131/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 29.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.12.2016
Ukončenie štádia: 30.12.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)