LP/2016/1098 Správa o plnení úloh uvedených v Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 50472/2016/13
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 71 z 18. februára 2015 v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016 (úloha B.9.)
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1098

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.12.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)