LP/2016/1092 Návrh Medzirezortný program 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2017 až 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEKRO-38-3/2016
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 687 bod B.3. zo 16. decembra 2015
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1092
Dátum začiatku MPK: 08.12.2016
Dátum konca MPK: 21.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 21.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)