LP/2016/1091 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/19685/2016-732
Podnet: Na základe § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1091
Dátum začiatku MPK: 12.12.2016
Dátum konca MPK: 02.01.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 12.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.12.2016
Ukončenie štádia: 02.01.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.01.2017
Ukončenie štádia: 22.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.02.2017
Ukončenie štádia: 20.03.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.02.2017
Ukončenie štádia: 20.03.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: 20.03.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: 20.03.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: