LP/2016/1089 Dobrovoľné prísľuby a záväzky Slovenskej republiky do Rady OSN pre ľudské práva na obdobie rokov 2018 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 010093/2017-OIĽZ-0029976
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1089
Dátum začiatku MPK: 08.12.2016
Dátum konca MPK: 21.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 21.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 06.03.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 16.03.2017
Ukončenie štádia: 21.03.2017
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 21.03.2017
Ukončenie štádia: 24.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)