LP/2016/1086 Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 8063/2016/KVÚV
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Fico, Róbert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1086
Dátum začiatku MPK: 07.12.2016
Dátum konca MPK: 20.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.12.2016
Ukončenie štádia: 07.12.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.12.2016
Ukončenie štádia: 28.12.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)