LP/2016/1084 Návrh postupu naloženia s 0,46 %-ným podielom štátu v spoločnosti RVS, a.s.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/021170/2016-29
Podnet: v zmysle § 41 zákona č. 92/1991 Zb.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1084
Dátum začiatku MPK: 07.12.2016
Dátum konca MPK: 20.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.12.2016
Ukončenie štádia: 07.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.12.2016
Ukončenie štádia: 02.01.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)