LP/2016/1083 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností (tzv. Modré karty)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2016/003655
Podnet: Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania
v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností (tzv. Modré karty) bol vypracovaný na základe Uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Posledná zmena: 24.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1083
Dátum začiatku MPK: 08.12.2016
Dátum konca MPK: 14.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.12.2016
Ukončenie štádia: 07.12.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 14.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 24.02.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)