LP/2016/1081 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie)

Pridať
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomeinok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu "BEZ PRIPOMIENOK" Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) časti IV. predbežného stanoviska V časti IV. Dôsledky na rozpočet sú v riadku „vplyvy na rozpočet verejnej správy“ vyznačené „žiadne vplyvy“ a súčasne v riadku „z toho: rozpočtové zabezpečené vplyvy“ je vyznačená možnosť „nie“. V prípade, že je vyznačený žiadny vplyv, nevyznačuje sa žiadna z možností rozpočtového zabezpečenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celemu materialu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) celému materiálu nemáme pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.12.2016 Detail