LP/2016/1081 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 01294/2016/12
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Messinger, Richard, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1081
Dátum začiatku MPK: 06.12.2016
Dátum konca MPK: 19.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)