LP/2016/1080 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-19/13-2016-OMPV
Podnet: Čl. 119 písm. o) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu časovej tiesne v dôsledku spresňovania požiadaviek zo strany zahraničných partnerov
Posledná zmena: 13.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1080
Dátum začiatku MPK: 06.12.2016
Dátum konca MPK: 12.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 12.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)