LP/2016/1079 Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MK-3594/2016-240/13215
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 Plán legislatívnych úloh na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1079
Dátum začiatku MPK: 06.12.2016
Dátum konca MPK: 27.12.2016
Novelizované predpisy: 284/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

524/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 27.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.12.2016
Ukončenie štádia: 09.02.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 27.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.02.2017
Ukončenie štádia: 06.03.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)