LP/2016/1078 Správa o priebehu a výsledkoch XIII. zasadnutia Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 631.900/2016-OĽPR
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1078
Dátum začiatku MPK: 05.12.2016
Dátum konca MPK: 16.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)