LP/2016/1076 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/006495/2017-75
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1076
Dátum začiatku MPK: 06.12.2016
Dátum konca MPK: 27.12.2016
Novelizované predpisy: 161/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 27.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.12.2016
Ukončenie štádia: 02.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia: 21.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.02.2017
Ukončenie štádia: 21.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia: 21.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia: 21.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia: