LP/2016/1075 Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Martin, Podháj – modernizácia vykurovania areálu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMI–91–78/2016-OdI
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republikyč. 461 z 5.októbra 2016
bod C.11.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie je časová tieseň a nutnosť zabezpečiť vykurovanie areálu Martin Podháj, v ktorom sídlia dôležité zložky MO SR (mechanizovaný prápor, opravárenský prápor, zásobovacia základňa, základňa výcviku a mobilizačného doplňovania, základňa stacionárnych KIS, vojenská polícia a stredisko prevádzky objektov) ešte v tejto vykurovacej sezóne 2016/2017. Uskutočnenie všetkých navyše prác je nutné k úspešnej kolaudácii stavby
Posledná zmena: 28.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1075
Dátum začiatku MPK: 05.12.2016
Dátum konca MPK: 09.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 09.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.12.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)