LP/2016/1073 Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Kolektívne pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 8574/38053/2016/OŠSVS
Podnet: Na základe § 113 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu nutnosti zabezpečiť plný legislatívny proces do konca roka 2016.
Posledná zmena: 04.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1073
Dátum začiatku MPK: 05.12.2016
Dátum konca MPK: 09.12.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.12.2016
Ukončenie štádia: 14.12.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.12.2016
Ukončenie štádia: 03.01.2017
Začiatok štádia: 14.12.2016
Ukončenie štádia: 03.01.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.12.2016
Ukončenie štádia: 04.01.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.01.2017
Ukončenie štádia: 04.01.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2017
Ukončenie štádia: