LP/2016/1067 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 32406/2016-1012-63505
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1067
Dátum začiatku MPK: 02.12.2016
Dátum konca MPK: 15.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 02.12.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia: 03.01.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)