LP/2016/1066 Koncepcia šifrovej ochrany informácií Slovenskej republiky na roky 2017 - 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: NBÚ-V-3399/2016-KÚ-OMO
Podnet: Plán práce BR SR a vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1066
Dátum začiatku MPK: 01.12.2016
Dátum konca MPK: 14.12.2016
Dátum ukončenia procesu: 18.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 14.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 18.04.2017
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 18.04.2017
Ukončenie štádia: 18.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.04.2017
Ukončenie štádia: 18.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.04.2017
Ukončenie štádia: 18.04.2017
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)