LP/2016/1065 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 20711/2016-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1065
Dátum začiatku MPK: 01.12.2016
Dátum konca MPK: 21.12.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 20.01.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 06.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 06.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.02.2017
Ukončenie štádia: 06.02.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.02.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.02.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: