LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 280/2017-100
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1062
Dátum začiatku MPK: 16.12.2016
Dátum konca MPK: 09.01.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia: 09.01.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.01.2017
Ukončenie štádia: 14.06.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.06.2017
Ukončenie štádia: 23.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)