LP/2016/1059 Návrh na zrušenie bodu B.2 uznesenia vlády č. 267 z 30. júna 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 443.324/2016-EUPO2
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1059
Dátum začiatku MPK: 02.12.2016
Dátum konca MPK: 15.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia: 02.12.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)