LP/2016/1037 Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 – 2046

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Príroda a krajina
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 8114/2016-6.1
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 892/2010
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1037
Dátum začiatku MPK: 25.11.2016
Dátum konca MPK: 08.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 25.11.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia: 13.01.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)