LP/2016/1036 Návrh na pripojenie Slovenskej republiky k Deklarácii o bezpečných školách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 621.840/2016-MEPO
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1036
Dátum začiatku MPK: 05.12.2016
Dátum konca MPK: 16.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 02.12.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)