LP/2016/1033 Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 04135/2016/C510-SEKPS/68304-M
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády SR č. 11 z 12. januára 2011
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1033
Dátum začiatku MPK: 22.11.2016
Dátum konca MPK: 05.12.2016
Dátum ukončenia procesu: 07.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.11.2016
Ukončenie štádia: 21.11.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 22.12.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 07.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.02.2017
Ukončenie štádia: 07.02.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)