LP/2016/1031 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Zdravotnícke zariadenia
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S09539-Ol-2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh vyhlášky sa predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie v skrátenej lehote 7 pracovných dní z dôvodu navrhovaného termínu účinnosti 30.12.2016.
Posledná zmena: 01.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1031
Dátum začiatku MPK: 16.11.2016
Dátum konca MPK: 25.11.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.11.2016
Ukončenie štádia: 16.11.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2016
Ukončenie štádia: 25.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)