LP/2016/1026 Návrh Cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu Slovenskej republiky na obdobie 2018 - 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 000826/2016-171
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1026
Dátum začiatku MPK: 15.11.2016
Dátum konca MPK: 29.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 29.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)