LP/2016/1025 Návrh na uzavretie Zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoj vidieka SR v programovom období 2014 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/020240/2016-323
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1025
Dátum začiatku MPK: 15.11.2016
Dátum konca MPK: 29.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 24.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 29.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 24.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 24.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.02.2017
Ukončenie štádia: 24.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)