LP/2016/1017 Príprava predsedníctva Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 571.873/2016-OKOZ
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1017
Dátum ukončenia procesu: 08.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.11.2016
Ukončenie štádia: 21.11.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.11.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)