LP/2016/1016 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona z.........2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Stavebníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 05388/2017/SBPMR
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1016
Dátum začiatku MPK: 29.11.2016
Dátum konca MPK: 19.12.2016
Novelizované predpisy: 555/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.11.2016
Ukončenie štádia: 29.11.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 11.01.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.01.2017
Ukončenie štádia: 12.01.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.01.2017
Ukončenie štádia: 18.01.2017
Začiatok štádia: 23.01.2017
Ukončenie štádia: 02.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.01.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)