LP/2016/1013 Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016-2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 8384/2016-2.3
Podnet: Plán práce vlády
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu včasného uplatňovania environmentálnych zásad v rámci zeleného verejného obstarávania.
Posledná zmena: 29.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1013
Dátum začiatku MPK: 11.11.2016
Dátum konca MPK: 18.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.11.2016
Ukončenie štádia: 28.11.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)