LP/2016/1010 Opatrenie Dopravného úradu č. 1/2017 z ................... o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k materiálu - Opatrenie Dopravného úradu o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre.
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 16183/2016/OLP-004
Podnet: ustanovenie § 53 ods. 1 písm. b) v spojení s ustanovením § 112c ods. 3 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Dubovský, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1010
Dátum začiatku MPK: 10.11.2016
Dátum konca MPK: 01.12.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.11.2016
Ukončenie štádia: 10.11.2016
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Vlastník aktivity: VER (Verejnosť)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: