LP/2016/1009 Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017

Naspäť na pripomienkovanie

Detail hromadnej pripomienky

Autor: Páleník, Michal, Mgr. Ing.
Pripomienka k: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Dátum vytvorenia: 21.11.2016
Počet podporovateľov: 1
Pripomienka:
nová úloha:
Materské školy nie sú dostupné pre veľkú časť detí na Slovensku. Dôsledky sú pre spoločnosť zlé: od nemožnosti pra rodičov pracovne sa uplatniť až po horšie sociálne zručnosti detí, ktoré sa prejavia na základnej škole. Nárazové dotovanie detských kútikov jednak nerieši dlhodobú a plošnú nedostupnosť materských škôlok a druhak je určené na detské kútiky, v ktorých absentuje výchovno-vzdelávací prvok v zmysle §28 školského zákona.

Preto predkladáme krátku hromadnú pripomienku, ktorá zadá úlohu ministerstvu školstva aby pripravilo podmienky tak, aby každé dieťa od troch rokov veku malo naozaj svoje miesto v materskej škole.

Hromadná pripomienka verejnosti k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 (Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1009).

Ako úlohu pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadame
doplniť nasledovnú úlohu na júl 2017:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úprava legislatívy tak, aby každé dieťa od troch rokov malo bezplatné miesto v materskej škole.