LP/2016/1005 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2016-23657/46453:2-56AA
Podnet: § 55 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2016 Z. z. a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: predĺženie počtu dní MPK z dôvodu pridávania ďalších pripomienok
Posledná zmena: 16.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1005
Dátum začiatku MPK: 08.12.2016
Dátum konca MPK: 03.01.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 29.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.12.2016
Ukončenie štádia: 02.01.2017