LP/2016/1002 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 49298/2016/120
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu navrhovanej účinnosti návrhu nariadenia, ktorá je 1. január 2017.
Posledná zmena: 19.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1002
Dátum začiatku MPK: 23.11.2016
Dátum konca MPK: 01.12.2016
Novelizované predpisy: 384/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 23.11.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: