LP/2024/79 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 154)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 13 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tlac_0154-stanovisko_fin.pdf 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tlac_0154_stanovisko_hosp.pdf 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 16 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
tlac_0154-obal.pdf 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tlac_0154-paragrafove_znenie.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 15 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať