LP/2024/76 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal.docx 12 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_uznesenie.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2_predkladacia.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_vl_mat.docx 51 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_dovodova.docx 36 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dolozka_vplyv.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_dolozka_zluc.docx 15 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
7_sprava_verejnost.docx 22 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
konsolidovane_250.docx 152 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_251.docx 442 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_309.docx 176 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_657.docx 88 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 180 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 202 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať