LP/2024/278 Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI no. 85.132)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00-Obal.docx 15 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01-Návrh-uznesenia-vlády-SR.docx 19 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
02-Predkladacia-správa.docx 25 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03-Vlastny-material.docx 56 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04-Vlastny-material-2.docx 207 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
05-Doložka-vybraných-vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať