LP/2024/277 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
04_Dovodova_sprava.docx 34 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_Doložka-vybraných-vplyvov_.docx 50 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05a_analýza_vplyvov_na_rozpočet.docx 62 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05b_Analýza_vplyvov_na_podnikateľské_prostredie_bez_nákladov_na_MBÚ.docx 130 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05b_Kalkulačka-_nákladov_novela_330_2018.xlsx 306 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05c_sociálne_vplyvy.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05d_Analýza_vplyvov_na_životné_prostredie_novela_330_2018.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_Dolozka-zlucitelnosti_novela_330_2018.docx 23 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
03_vlastný-materiál_330_2018.docx 50 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
08_konsolidované_znenie.docx 47 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
00_Obal-materialu-do-MPK.docx 31 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 38 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 33 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať