LP/2024/235 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.doc 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.doc 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny-material.doc 26 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
analyza-socialnych-vplyvov_nova.docx 48 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
dolozka_zlucitelnosti.doc 30 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-spravy_nova.docx 81 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
235-MPSVR-SR-per-rollam.pdf 23 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
vlastny-material-datum-vr.doc 26 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
dolozka-vybranych-vplyvov_nova.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať