LP/2024/211 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 1. štvrťroku 2024

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Príloha-č.2-1.q.2024.pdf 292 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
prilohač.1_1.q.2024.pdf 244 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.3--1.q.2024.pdf 130 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný-materiál-1.q.2024.pdf 154 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej Republiky.docx 18 kB Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať