LP/2024/208 Národný program duševného zdravia a Akčný plán Národného programu duševného zdravia na roky 2023 - 2030

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0_Obal-materiálu.docx 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_Predkladacia-správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2_Návrh-uznesenia-vlády-SR.docx 32 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
3_Vlastný-materiál.docx 653 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_Doložka-vybraných-vplyvov.docx 40 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4a_Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy,-na-zamestnanoť-vo-verejnej-správe-a-financovanie-návrhu.docx 55 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
4b_Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 49 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
4c_Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 47 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
4d_Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
4e_Analýza-vplyvov-na-manželstvo,-rodičovstvo-a-rodinu.docx 35 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
5_Vyhlásenie-predkladateľa.docx 23 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 47 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 59 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať