LP/2024/19 Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 86 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
1_predkladacia_sprava.docx 29 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2_vlastný-materiál.docx 83 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 39 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_dovodova_sprava_osobitna_cast.docx 55 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dolozka_-vybranych_-vplyvov.docx 46 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_dolozka_-zlucitelnosti.docx 34 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
7_-VYHODNOTENIE-MEDZIREZORTNÉHO-PRIPOMIENKOVÉHO-KONANIA.docx 199 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
8_vyhlásenie-predkladateľa.docx 25 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
9_sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 45 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať