LP/2024/171 Návrh na určenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako vykonávateľa a určenie Národného centra zdravotníckych informácií ako prijímateľa Investície 3: Digitalizácia v zdravotníctve - Národný archív obrazových vyšetrení v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_Obal_VNA.docx 13 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_Návrh-uznesenia-vlády_VNA.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
02_Prekladacia-správa_VNA.docx 12 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_Vlastný-materiál_VNA.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_Doložka-vybraných-vplyvov_VNA.docx 21 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať