LP/2024/133 Návrh Štatútu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
1_Obal-materiálu.doc 47 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
3_Predkladacia-správa.doc 61 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4_Vlastný-materiál.docx 121 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
5_Doložka-vybraných-vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_Vyhodnotenie-MPK.doc 197 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
2_Návrh-uznesenia-vlády-SR.docx 21 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať