LP/2023/90 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1358)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
tlac_1358-dovodova-správa-všeobecná-časť.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tlac_1358-dovodova-správa-osobitná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tlac_1358-vlastný-materiál.docx 10 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_1358-dolozka-zlučiteľnosti.docx 16 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tlac_1358-dolozka-vplyvov.docx 19 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tlac_1358-stanovisko_fin.pdf 27 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
tlac_1358-obal.pdf 16 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
obal-vláda.docx 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať